Nyhetsbrev
Frakta möbler med Bussgods

Heltäckande Varuförsäkring

Vi lovar att hantera ditt gods varsamt. När du skickar gods med oss gäller Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser, NSAB 2000, för alla transporter. Det betyder att vi har ett begränsat ansvar (upp till 150 kronor per kilo) för skador eller förluster som vi orsakat.

Vi erbjuder en extra trygghet i samarbete med Länsförsäkringar. Försäkringen gäller skador eller konstaterade förluster, förutsatt att godset är rätt emballerat. Du betalar ingen självrisk. Fullständiga villkor hittar du i dokumentet till höger. 
Premien för varuförsäkringen är:
30 kronor per frakt för varuvärde upp till 20 000 kronor
65 kronor per frakt för varuvärde upp till 50 000 kronor

Klicka i rutan för försäkring när du skapar din fraktsedel.

Har du frågor om vår varuförsäkring? Kontakta oss!