Nyhetsbrev
Skapa fraktsedel och betala direkt på hemsidan

Köp frakt / förbetala frakt

Förbetald frakt är en tjänst hos Bussgods där du kan skapa en fraktsedel och betala frakten direkt på hemsidan. Du kan betala frakten med Visakort, Mastercard eller via direktbetalning via bank.

Man kan förbetala frakt för sändningar i eget emballage upp till 35 kg (eller maxvolym  0,125m3). Förbetald frakt fungerar också för Sverigefrakt Box samt för de produkter där vi har fast fraktpris (t.ex. skidor, däck m.m.)
När du betalat frakten får du ett sms med kvitto till det telefonnummer du angett i avsändaradressen.

Förbetald frakt är enkelt för dig som kund att använda. Du skriver ut fraktsedel på hemsidan och betalar samtidigt frakten. Ta med paketet till ditt inlämningsställe och visa sms så är det klart! Köpt frakt är giltig i 30 dagar efter betalning. Fullständiga villkor finns här nedan.

Bussgods villkor för förbetald frakt

Priset för sändningen avgörs av vikt och volym. Sändningar med vikt överstigande 35 kg eller volym större än 0,125 m3 kan ej förbetalas. Undantag är de produkter som har fasta priser. Om mått och viktuppgifter angetts som avviker från det verkliga (Bussgods kontrollväger sändningen) tillkommer en avgift om 50 kr per överstiget kg. Detta för att Bussgods skall erhålla täckning för de kostnader som tillkommer vid hantering av avvikande leverans.

Bussgods fakturerar avsändaren för mellanskillnad plus extra avgift och betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad. Förbetald frakt som betalats via hemsidan är giltig i 30 dagar. Outnyttjad frakttjänst återbetalas inte och kan inte användas efter giltighetstiden.

Ångerrätt gäller inte heller om fullgörande av tjänsten redan påbörjats, d.v.s att paketet lämnats över till Bussgods för befordran. Vid ångrat köp skall detta anmälas genom e-post till kundtjanst@bussgods.se (obs övriga fraktfrågor kan inte mailas till denna adress, endast ärenden gällande förbetalda frakter.) I e-postmeddelandet skall fraktsedelsnummer anges för den frakt som du vill ångra och makulera. För att vi skall kunna återbetala frakten måste du också ange dina bankuppgifter (bank, clearing och kontonr). Ångrad och makulerad frakt kan inte användas vid senare tillfälle och fraktsedeln skall kasseras. Om en återbetald frakt (fraktsedel) nyttjas vid senare tillfälle äger Bussgods rätt att debitera avsändaren för frakt + adm. kostnader.

Förbetald frakt kan ej kombineras med vår tjänst Efterkrav.