Nyhetsbrev
Reklamation företagspaket

Reklamationer

Vår varsamma hantering gör att vi har mycket få skador. Om företagspaketet är välförpackat, men ändå skadas eller försvinner ska du reklamera det. Det gör du genom att kontakta ditt närmaste ombud. Fyll i transportskadeanmälan som du hittar som bifogad fil till höger. Om du varuförsäkrat ditt företagspaket går din anmälan vidare till Länsförsäkringar.

Synliga skador anmäler du direkt vid mottagandet. Skador som du märker när du öppnat företagspaketet ska anmälas inom sju dagar. Uppgifter på kontaktpersoner som handlägger reklamationer i ditt område finner du här. 

Bussgods har 75 kalenderdagar från reklamationsdag att söka gods innan ekonomisk ersättning enligt NSAB 2000 kan utbetalas.
Vid godkänd skada har Bussgods 30 kalenderdagar innan ekonomisk ersättning enligt NSAB 2000 kan utbetalas.

Villkoren för befordran regleras i sin helhet av ansvars- och befordringsbestämmelser, NSAB 2000. Se bifogad fil.
Detta gäller när du skickar gods med oss:
  • Godset skall vara transportmässigt förpackat och märkt. 
  • Fraktsedeln skall vara korrekt ifylld med fullständiga uppgifter om avsändare, mottagare, antal kolli, vikt och innehåll. 
  • Vid efterkrav skall efterkravsbeloppet samt till vilket konto (bankkonto, PG, BG eller avi) som betalningen ska göras till, skrivas in.