Skadat gods

Reklamationer

Vår varsamma hantering gör att vi har mycket få skador. Om paketet är välförpackat, men ändå skadas eller försvinner ska du reklamera det. Det gör du genom att kontakta ditt närmaste Terminal eller fylla i anmälan direkt här.

Om du köpt Godsförsäkring anmäl skadan här din anmälan går då direkt till Länsförsäkringar.

Om du inte Godsförsäkrat ditt paket anmäl skadan här, din anmälan hanteras då av Bussgods reklamationsavdelning.

Synliga skador anmäler du direkt vid mottagandet. Skador som du märker när du öppnat paketet ska anmälas inom sju dagar.

Rätt till ersättning för förlorat gods gäller om utlämning inte har skett inom 60 dagar från den tidpunkt godset borde ha kommit fram.

Om Bussgods skulle förlora eller skada ditt gods är vårt ansvar begränsat enligt Svensk lag (VTL lag om inrikes transport) till 150 kr per kilo. Villkoren för befordran regleras i sin helhet av ansvars- och befordringsbestämmelser, NSAB 2000.

Om du tecknat en Godsförsäkring ersätter försäkringen godsets värde, se mer information: https://bussgods.se/foretag/varuforsakring
Detta gäller när du skickar gods med oss:
  • Godset skall vara transportmässigt förpackat och märkt.
  • Fraktsedeln skall vara korrekt ifylld med fullständiga uppgifter om avsändare, mottagare, antal kolli, vikt och innehåll.
  • Vid efterkrav skall efterkravsbeloppet samt till vilket konto (bankkonto, PG, BG eller avi) som betalningen ska göras till, skrivas in.
Har du köpt Bussgods Varuförsäkring?
Ja Nej
Bifogade filer
 NSAB 2000