Bussgods efterkrav, skicka paket låt mottagaren betala

Efterkrav

Bussgods tillhandahåller tjänsten Efterkrav för dig som vill att mottagaren skall betala varan innan den hämtas hos Bussgods.

Snabbare Återbetalning

Genom att nyttja tjänsten med efterkravsbetalning på Bussgods hemsida går det snabbt och enkelt att betala ditt efterkrav. Tryggt och säkert för dig som betalar, snabb återredovisning av pengarna till dig som avsändare! Upplys gärna din mottagare att de kan betala via Bussgods hemsida, se här. Efterkravsavgiften enligt gällande prislista tillkommer på fraktavgiften. Max belopp för ett efterkrav är 9999 kr.
Bussgods arbetar enligt nedanstående principer vid sändningar belagda med efterkrav:
  • Utlöst efterkrav utbetalas av mottagande Bussgods inom 15 arbetsdagar.
  • Frakt och efterkravsavgift ska alltid betalas vid avsändandet.
  • Utbetalningen sker via plusgiro, bankgiro, bankkonto.
  • Outlöst efterkrav returneras efter 14 dagar, efter kontakt med avsändaren.
  • Efterkravsbelagda sändningar får inte öppnas av mottagaren innan betalning erlagts.
  • Ett av mottagaren betalt och uthämtat efterkrav återbetalas inte av Bussgods till mottagaren vid eventuellt missnöje eller ånger av varan. Efterkravsbeloppet redovisas alltid till avsändaren. Motsvarar varan inte mottagarens förvändningar är detta en affär mellan avsändare och mottagare. Vid eventuell retur gäller ny frakt.
  • Fraktsedeln skall vara korrekt ifylld för snabbast möjliga hantering. Ofullständigt ifyllda fraktsedlar försenar utbetalningen.
  • Bussgods ansvarar inte för att innehållet är vad som utlovats av avsändaren.
  • Eventuella transportskador behandlas som vid övriga frakter.

Vid frågor om efterkrav kontakta avsändande terminal.

» Här kan du betala ditt efterkrav