Skicka paket med efterkrav med Bussgods

Detta gäller för Efterkrav

Om du skickar paket med efterkrav gäller följande:

  • När mottagaren betalt sitt efterkrav skickas pengarna till avsändaren inom 15 arbetsdagar.
  • Utbetalning sker via det plusgiro, bankgiro eller bankkonto som anges.
  • Ett efterkrav som inte hämtas ut returneras efter 14 dagar. Vi kontaktar avsändaren innan vi skickar tillbaka det.
  • Mottagaren ska alltid betala sitt efterkrav innan paketet öppnas.
  • Om du som mottagare är missnöjd med innehållet i paketet är det en tvist mellan dig och säljaren. Sverigefrakt ansvarar inte för att innehållet är vad som utlovats av avsändaren.
  • Vid eventuell retur betalar avsändare eller mottagare ny frakt.
  • Fraktsedeln skall vara korrekt och fullständigt ifylld för att inte försena återbetalningen.
  • Eventuella transportskador ska reklameras. Det gör du här. 

Har du frågor om efterkrav? Kontakta avsändande terminal.